Bøker og hefter

Lang holdbarhet

Bøker er et produkt som gjerne blir oppbevart i lang tid. Her får du plass til masse informasjon, det være seg tekst eller bilder. Vi kan hjelpe deg gjennom prosessen fra den første tanke til du sitter med det ferdig innbundne resultat.

Du bestemmer selv antall sider, format på boken og kvalitet på papir og omslag. Vi gir råd om hvordan akkurat din idé best kan overføres på papir, og tar oss gjerne av layout, bildebehandling og annen tilpassing av innholdet.

Ta kontakt med oss for de gode løsningene!