Magasiner og årsberetninger

Hva ønsker du å fortelle?

Et magasin er en suveren måte å få ut ditt budskap på. Undersøkelser viser at de fleste, også yngre mennesker, foretrekker å lese på papir fremfor på skjerm. Enten du skal formidle tyngre fagrelatert materiale eller bare ønsker å gi dine kunder en hilsen med hyggelig lesning, finner vi løsningen for deg.

Her vises et lite utvalg av hva vi har produsert for våre kunder.

Hva kan vi gjøre?
  • Redaksjonelt arbeid
  • Design og layout
  • Bildebehandling
  • Tabeller og grafiske fremstillinger
  • Korrekturlesing
  • Trykking, adressering og utsending